O nás   Pyramidy Poradenství Obchod Rosa Akce Fotogalerie Rosablog
 


O UFO a pyramidách s Helenou Bejlkovou


Vzpomenete si, co jste cítila k pyramidě úplně poprvé? Vyzařovala na Vás pozitivní energie nebo naopak strach
z mohutnosti?

 Poprvé jsem se setkala s Cheopsovou pyramidou v hodinách dějepisu ve škole. Již tehdy mně velmi vzrušovala historie starověké egyptské civilizace a cítila jsem obdiv ke schopnostem tehdejší civilizace.

Asi ve 12ti letech jsem si přečetla knihu Ericha von Danikena „Vzpomínky na budoucnost“ a cítila, že má v mnohém pravdu a že ne všechno, co nás ve škole učili je pravda. Strach z mohutnosti jsem neměla, byl to obdiv k jednomu ze sedmi divů světa a velká touha vidět ho na vlastní oči. To se mi podařilo až v roce 1999, kdy jsem již mnohé věděla o pyramidální energii, protože jsem s malými kovovými zmenšeninami Cheopsovy pyramidy již šest let pracovala. Ten pocit, stát u Velké pyramidy se asi nedá popsat. Cítila jsem obrovský příval energie a velkou touhu setrvat v klidu a nechat na sebe energie působit, zameditovat si, pokusit se v myšlenkách vrátit do doby kdy byla stavěna.

Co znamená slovo „pyramida“?

Slovo pyramida je řeckého původu a znamená oheň ve středu. Pravděpodobně již staří Řekové věděli o záhadné energii, jejíž ohnisko je v 1/3 výšky v místě královské komory. Staří Egypťané nazývali tuto stavbu mum /někdy také mer /. V překladu to znamená matka bohyně.

Člověk si při slově pyramida představí hrobku, ona má však ale jiné dary. Můžete nám některé přiblížit?

Myslím si, že považovat Velkou pyramidu za hrobku faraóna Cheopse je jedním z velkých omylů egyptologů. Pyramidy byly postaveny daleko dříve, pravděpodobně v době atlantské civilizace 10 500 let před naším letopočtem. Sloužily spíše jako chrámy, kde velekněží prováděli různé rituály. Využívali tak silné kosmické energie k zhmotňování myšlenek, k léčení nemocných, k telepatickým schopnostem a zasvěcování adeptů do mystérií. Pyramidální energie probouzí v člověku například jasnozřivost, intuici, zesiluje telepatické schopnosti, člověk si více pamatuje. Pyramidální energie navozuje tzv. alfa stav. To je frekvence kolem 10Hz, což je frekvence naší planety a celého vesmíru. Pokud je člověk v bdělém stavu, frekvence mozkových vln je asi 20 Hz. V hlubokém spánku je asi 5 Hz. Optimální stav na léčení těla, na obnovu a regeneraci, na efektivní paměť a na zvýšení pravděpodobnosti realizace našich myšlenek je právě alfa stav. Toto je vědecky podloženo a na tomto výzkumu je založena tzv. Silvova metoda.

Povězte nám o dni, kdy jste viděla UFO, znamenal ten den zrození Vaší budoucí činnosti?

Zážitek ze říjnového večera roku 1993 skutečně změnil můj život. Jsem původním povoláním učitelka, ale v té době jsem pracovala jako ekonom ve společnosti, která se zabývala mimo jiné i kovovýrobou. Ten večer, kdy jsem asi půl hodiny pozorovala svítící objekt nad naším domem jsem byla silně rozrušená a nemohla jsem dlouho usnout. Jakoby mě nějaká ruka vedla abych otevřela knihu „Ufo kontakty“ přímo na straně 144, kde je popsán kontakt Freda Bella s bytostí z Plejád, která ho přiměla zkonstruovat kovové pyramidy a vysvětlila jejich důležitost pro dnešní dobu. To na mne velmi silně zapůsobilo a začala jsem s pyramidálními konstrukcemi nejdříve z kovu a později z mědi experimentovat. Pak už jsem byla přímo vtažena do ezoterického světa. Začala jsem léčit, diagnostikovat, pracovat s tarotem, astrologií, numerologií, homeopatií atd. Moje intuice a schopnost pomáhat lidem se stále zvyšovala a dodnes stále roste.

Myslíte si, že by pyramida měla svůj účinek, kdyby si ji třeba někdo postavil např. ze dřeva na zahradě? Záleží na materiálu nebo na tvaru?

Ano, pyramida je tvarový zářič a působí tvar, materiál nemá tak silný vliv. Při konstrukci je třeba dodržet tři podmínky: 1. tělesový úhel by měl být jako u Cheopsovy pyramidy 51°51´
2. základnová strana by měla být orientována v ose sever –jih
3. podstava by měla být v rovině

Sama vyrábíte drátěné pyramidy, jaké umí divy Vaše pyramidky?

Jsem majitelkou společnosti, která vyrábí pyramidy z měděných trubiček, které jsou spojeny plastovými spojkami. To zaručuje přesnost tělesového úhlu. Měď jsem zvolila proto, že je to kov planety Venuše, která je planetou lásky a má sama o sobě léčivé účinky. Vibračně lépe působí na biopole člověka. Tyto konstrukce dokáží léčit, navozovat harmonii, zlepšují paměť, prodlužují život, stimulují růst rostlin, probouzí intuici a jasnozřivost. Kromě působení na člověka, působí pyramidální energie i na rostliny. Když umístíme nějakou rostlinu přímo do modelu pyramidy nebo stačí když ji zaléváme vodou z pyramidy, tak bude mnohem rychleji růst, bude mít více květů a větší plody. Pyramida také prodlužuje trvanlivost potravin, nabíjí baterie a brousí žiletky. V pyramidě se nedaří hmyzu, plísním bakteriím a virům. Pyramidy také eliminují negativní záření v místnosti jako jsou geopatogenní zóny e elektromagnetický smog.

Zabýváte se i numerologií, tarotem a astrologií. Které znalosti nejraději využíváte, když Vás například nějaká nešťastná dívka požádá o radu, jak získat lásku?

Určitě tarot, mám s ním nejlepší zkušenosti a pravděpodobnost výkladu bývá velmi vysoká. Protože tarotové karty souvisí jak s astrologií tak i numerologií je třeba znát i tyto obory. Při výkladu karet se dá lépe využít intuice a výklad je konkrétnější. Pomocí karet se lépe napojím na dotyčného člověka, poznám co se dá změnit a karty také řeknou jak to asi dopadne. Je třeba uvědomit si, že třetina událostí je dána, třetina je závislá na naši vůli a třetina je věcí prozřetelnosti, tedy je v rukou Božích. Z toho je patrné, že z jedné třetiny můžeme svůj osud změnit a tarotové karty poradí jak.

„Přičarovala“ jste již někomu lásku či zlepšení zdraví a on Vám přišel poděkovat?

Lidí, kterým jsem pomohla je mnoho a často se ke mně vrací. Hodně však záleží na každém člověku jak naloží s informacemi, které u mne získá. Já jsem pouze prostředníkem. V knize knih v Bibli je napsáno, že na počátku bylo slovo. Ezoterika hovoří o síle modlitby a síle myšlenky, o tom že se naše myšlenky realizují. Lidé kteří vědí jak pracovat s touto silou dokáží myšlenky více materializovat. Je třeba zbavit se negativních emocí a otevřít se lásce. Pak tyto síly slouží k našemu prospěchu. Já pracuji s andělskými energiemi a motlitbami se obracím přímo k Bohu. Nikdy do tzv. čarování nezapojuji svojí vůli nebo vůli klienta. Žádám a prosím a je-li přání v souladu s kosmickými zákony a je-li v souladu s vývojem duše jedince pak se často realizuje. My sami nevíme, zda pro nás je realizace nějakého přání dobrá či ne. Proto když „čaruji“ tak konečný výsledek odevzdávám do rukou vyšší inteligenci.

Chtěla byste se přemístit se svými dnešními schopnosti a poznatky do doby Rudolfa II., kdy se osudy lidí řídily tím, co řekly hvězdy?

Ne, nechtěla. Jsem šťastná, že mohu žít v dnešní době, i když je dost hektická a na mnohé působí stresově. Nacházíme se však na počátku zcela výjimečné doby, kdy je možno rozvinout božství v každém člověku a realizovat ho zde na Zemi.Jedna z možností jak probudit Boha uvnitř nás, je právě pyramidální energie. V papyru z Ani, nejstarší texty o pyramidách píší: „Bůh spící v nitru každého člověka je probuzen energií pyramidy“.

Máte nějaké místo, kde doslova sbíráte plnými doušky pozitivní energii?

Naše planeta nabízí mnoho míst s pozitivní energií, ale tam se většinou vydávám ve svých představách. V naší vlasti je také spoustu velmi silných energetických míst jako např. Karlův most, hora Říp, Svatá hora u Příbrami, Turzovka na Slovensku, kde se zjevila panna Maria a jiné. Já když mohu, tak se jedu podívat ke Svatému Janu pod Skalou. Je nedaleko mého bydliště a jsou tam nádherné energie. Je tam také pramen s léčivou vodou.

Člověk potká deset dobrých lidí za den a pak jednoho, který mu tu náladu dokáže pěkně změnit, že i založí do ústraní předešlé příjemnosti. Stává se Vám to též nebo už po nějakém momentu či zdálky víte „To je on, od něho musím pryč!“

Ano, to se stává, mezi námi jsou ujídači energie.Většinou to jsou lidé velmi nešťastní a získávají energii tím, že druhého rozhodí.Dříve jsem si dělala různé ochrany nebo jsem se takového člověka stranila, ale bylo zajímavé, že mi vesmír takové lidi často dával do cesty, až jsem pochopila, že největší ochrana je láska k bližnímu i když škodí. Pouze láska dokáže negativní energie přeměnit. Je důležité nenechat se rozhodit a takovému člověku posílat růžový paprsek lásky. Tak získá energii a nemusí si ji brát.

Prozradíte recept na krásný den?

Začněte den s láskou ve svém srdci a večer poděkujte za vše krásné co vám den přinesl.
 

Děkuji za rozhovor a přeji samé spokojené lidi kolem!

Rozhovor připravila: Petra Nachtmanová www.shaylen.epika.cz

 

 Copyright © 2006 - 2008, ROSA Plus s.r.o., Webdesign by Ságo.